2/2014

NO.2, Year 2014

GR. P. POP, A. NIȚĂ
The Religious Structure of the Romanian Population in 2011 by Counties and Geographical-Historical Provinces * Structura confesională a populației României pe județe și provincii geografico-istorice în 2011

P. URDEA, A. ȚAMBRIȘ
Spontaneous Potential Investigations in Semenic Mountains * Cercetări asupra potențialului spontan în Munții Semenicului

F. MESEȘAN, O. POP, IONELA-GEORGIANA GAVRILĂ
Snow Avalanche Activity in Parâng Ski Area Revealed by Tree-Rings * Activitatea avalanșelor de zăpadă în domeniul schiabil Parâng relevată de inelele arborilor

ANDREEA MARIA VÂTCA, SANDA ROȘCA
Identifying the Influence of Morphometry on the Urban Morphology of Zalău Using GIS * Influența morfometriei asupra morfologiei urbane a municipiului Zalău utilizând GIS

MĂDĂLINA-IOANA RUS, I. A. IRIMUȘ
The Horton-Strahler River Order Implementation Relevance within the Analysis of the Almaș Basin * Relevanța aplicării ordinului de râuri Horton-Strahler în analiza reliefului bazinului Almaș

BALAI CHANDRA DAS
In Search of Ideal Form-Ratio of Triangular Channel * Identificarea formulei ideale pentru determinarea debitelor în secțiuni tringhiulare

GH. HOGNOGI, ROXANA VĂIDEAN
Relevant Hydrology Elements in Terms of Regional Geography Analysis. Case Study: the Land of Haţeg * Elemente de hidrologie relevante din perspectiva analizei geografice regionale. Studiu de caz: Țara Hațegului

ANDRA CONDOR
From Brownfield to Greenfield. Major Ecological Imbalances in Baia Mare. Săsar Mine Reclamation and Reconversion * De la brownfield la greenfield. Dezechilibre ecologice majore în Baia Mare. Restructurarea și reconversia minei Săsa
r

R. INGWE
The Nigerian Gas Master-Plan, Investment Opportunities, Challenges, Issues Affecting Power Sector: an Analysis * Masterplanul de gaz în Nigeria, oportunități de investiție, provocări și probleme afectând sectorul energetic: o analiză

J. BENEDEK, M. CRISTEA
Growth Pole Development and ”Metropolization” in Post-Socialist Romania * Dezvoltarea polilor de creștere și ”metropolizarea” în România post-socialistă

G. B. TOFAN
Geodemographic Characteristics of Mureș Defile * Caracteristici geodemografice ale așezărilor din Defileului Mureșului

I. ALIXANDROAE, R. DOBRE, LAURA COMĂNESCU, A. NEDELEA
Evaluating the Landscape Accessibility for Tourism Activities in Postăvaru Mountains * Evaluarea accesibilității peisajului pentru activități de turism în Munții Postăvaru

LUJZA TÜNDE COZMA
Tourism Offer in Romania and Northern Transylvania – Territorial Disparities * Oferta turistică în România și nordul Transilvaniei – disparități teritoriale

ALINA SIMONA SIMION
The Rural Area of Maramureş – Support for the Development and Practice of Various Forms of Tourism * Aria rurală din Maramureș – support pentru dezvoltarea și practicarea unor forme variate de turism

SILVIA IRIMIEA, ADRIANA ȘERBAN
The Quality Assurance Policy of the Centre for Tourism Training, Faculty of Geography, Babes-Bolyai University * Politica de asigurare a calității a Centrului de Training în Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”

S. F. FONOGEA, V. GLIGOR, C. N. BOŢAN, I. H. PAVEL, CS. HORVATH, CRISTINA BOLOG, V. PUIU
Bistriţa Ardeleană Catchment Area – Coordinates of Strategic Land Management * Bazinul hidrografic al Bistriței Ardelene – coordonatele amenajării strategice a teritoriului