1/2015

NO.1, Year 2015

 

GR. P. POP, V. ZOTIC, DIANA E. ALEXANDRU
The Romanian Population by Gender and Age Groups in 2011 * Structura populației României pe sexe și grupe de vârstă în 2011

ȘT. BILAȘCO, S. FILIP, P. COCEAN, D. PETREA, I. VESCAN, I. FODOREAN
The Evaluation of Accessibility to Hospital Infrastructure at Regional Scale by Using GIS Space Analysis Models: the North-West Region, Romania * Evaluarea accesibilității la infrastructura spitalicească la scară regională utilizând modele de analiză spațială GIS: Regiunea Nord-Vest, România

IBOLYA TÖRÖK
Centralisation or Peripheralization? A ‘New Deal’ in Urban-Rural Relations * Centralizare sau periferalizare? O nouă dimensiune a relațiilor dintre mediul urban și cel rural

MONICA ILIEȘ, I.A. IRIMUȘ, MĂDĂLINA RUS
Weathering Processes and Their Effects on Stone-Built Cultural Heritage. Case Study: “Saint Archangels” Church, Deag Village * Procesele de meteorizare și efectele lor asupra patrimoniului cultural construit din piatră. Studiu de caz: Biserica “Sfinții Arhangheli” din satul Deag

ELENA CHIRILĂ-ACATRINEI
The Role of the Relief in the Development of Human Settlements in Huşi Depression * Rolul reliefului în dezvoltarea așezărilor umane din Depresiunea Huși

ANDREEA MORARU, I. MUNTELE
Emigration and its Geodemographic Impact in Slănic Moldova City of Bacău County, Romania * Emigrația și impactul său geodemografic în orașul Slănic Moldova din județul Bacău, România

ALEXANDRA-CAMELIA POTRA
Demographic Spasms – A Limit of Sustainable Territorial Development. Case Study: The District of Ciceu * Spasmele demografice – o limită a dezvoltării teritoriale durabile. Studiu de caz: Ținutul Ciceului

S.A. NICULA, B.N. PĂCURAR, VERONICA CONSTANTIN, OANA BLAGA, I. RUS
Development Policies in Alba Iulia Area of Influence. An Integrated Approach * Politici de dezvoltare în aria de influență a municipiului Alba Iulia. O abordare integrată

G.B. TOFAN
The Characteristics of the Habitat Component of Mureș Defile * Caracteristicile habitatului din Defileul Mureșului

MÁRIA VASVÁRI, KATALIN ERDÖS MARTONNÉ
Difficulties of the Tourism Development in the Middle Tisza (Tisa) Region, Hungary * Dificultățile dezvoltării turismului în regiunea Tisei Mijlocii, Ungaria

N. CIANGĂ, BIANCA SORINA RĂCĂȘAN
Ski Areas and Slopes in Romania. Reviewing Current State of Winter Sports Tourism Unfolding Possibilities within Carpathian Mountains * Domenii schiabile și pârtii de schi în România. Evaluarea situației existente a sporturilor de iarnă și posibilităților de dezvoltare turistică în Munții Carpați

MIHAELA ZOTICA, SIMONA MĂLĂESCU
The Reenactment as Tourism Exploitation through Heritage Interpretation of Heritage Sites in Transylvania * Reconstituirea ca formă de exploatare turistică în siturile de patrimoniu cultural din Transilvania

M. BULAI, ALEXANDRA CEHAN
Tendencies in the Classification and Hierarchization of Tourism Resources * Tendințe în clasificarea și ierarhizarea resurselor turistice