1/2014

NO.1, Year 2014
GR. P. POP, R. RUSU
The National Structure of the Romanian Population at the 20th of October 2011 Census * Structura etnică a populației României la recensământul din 20 octombrie 2011


I. A. IRIMUȘ, D. IRIMIA
The Rupestrian Places of Alunişu – Possible Tourism Geomorphological Sites * Siturile rupestre de la Alunișu – posibile geomorfosituri de interes turistic


I. HAIDU, T. TUDOSE
Validation of Several Atmospheric Stability Indices for the Storms Generating Torrential Rain Showers in the North-West of Romania Validarea unor indici de stabilitate atmosferică pentru furtuni care generează ploi torențiale abundente în nord-vestul României


I. EGRESI, F. KARA
Economic and Tourism Impact of Small Events: the Case of Small-Scale Festivals in Istanbul, Turkey * Impactul economic și turistic al evenimentelor mici: cazul festivalurilor de mică amploare din Istanbul, Turcia


M. M. NISTOR
Using Landsat Images and GIS to Assess the Changes of Mer de Glace and Marmolada Glaciers, in the Last Three Decades * Utilizarea imaginilor Landsat și SIG pentru a evalua schimbările din ultimele trei decenii în cazul ghețarilor Mer de Glace și Marmolada


SILVIA IRIMIEA, ADRIANA ȘERBAN
Vocational Education and Training for Tourism. Specific Aspects which Influence the Students’ Perception of the Quality of Their Learning Experience * Educația și pregătirea vocațională în domeniul turismului. Aspecte specifice care influențează percepția studenților asupra calității actului de învățare


IZABELA AMALIA MIHALCA, M. B. IOVU
Measuring Place Attachment to Călimani National Park (Romania) Among Local Residents and Tourists. Preliminary Findings * Măsurarea atașamentului față de Parcul Național Călimani (România) în rândul localnicilor și al turiștilor. Rezultate preliminare


SANDA ROȘCA
Application of Soil Loss Scenarios Using the ROMSEM Model Depending on Maximum Land Use Pretability Classes. A Case Study * Aplicații ale scenariilor de pierdere a solului folosind modelul ROMSEM în funcție de clasele de pretabilitate a utilizării terenurilor. Studiu de caz


GABRIELA-ALINA MUREȘAN
Geodemographic Risks within the Apuseni Mountains * Riscurile geodemografice în Munții Apuseni


R. COSTACHE, C. POPESCU, A. ȘTEFAN
GIS Techniques for Assessing the Link between Human Accessibility and Territorial Distribution of the Population in Hunedoara County * Tehnici SIG de determinare a relației dintre accesibilitatea umană și distribuția teritorială a populației în județul Hunedoara


V. GALIȘ
The Thermal Regime in Crişul Negru Drainage Basin * Regimul termic în bazinul hidrografic al Crișului Negru


SIMONA OCTAVIA DEAC, B. N. PĂCURAR, I. A. IRMUȘ, TEODORA TRIFU
The Aesthetic and Ecological Values of Cluj-Napoca Urban Landscape * Valorile estetice și ecologice în peisajul urban al municipiului Cluj-Napoca


G. B. TOFAN
The History of Borsec Mineral Water Bottling * Istoricul îmbutelierii apelor minerale la Borsec


ADINA-MARIA PUȘCAȘU
Rural Space. Land Use and Land Structure. Case Study: Cluj County, Romania * Spațiu rural. Utilizarea terenurilor și structura fondului funciar. Studiu de caz: județul Cluj, România


RALUCA NARCISA COVACI
The Macro and Micro Structural Impact of the Ethnic Element in Birda-Moravița Plain * Impactul macro și microstructural al elementului etnic în Câmpia Birda-Moravița


Notes and Book Reviews – Note şi recenzii

V. GÂRBACEA (2013), Relieful de glimee (Glimee Relief), Cluj University Press, 258 p. (I. A. IRIMUȘ)

Z. V. TEODORESCU (2013), Tiberiu Eremie. Un om de omenie, un exemplu demn de urmat (Tiberiu Eremie. An Utterly Humane Man, an Example to Follow), Bucharest, Agir Publishing House, 196 p. (AL. PĂCURAR)