Școala Doctorală de Geografie

***

Geography Doctoral School

Info

Şcoala doctoralã de Geografie

Școala Doctorală de Geografie servește ca punct focal pentru cercetarea avansată în cadrul Facultății de Geografie. Nu doar o entitate administrativă, aceasta funcționează ca un loc de expunere a excelenței în cercetare la nivel național și internațional. Accentul pus pe creșterea vizibilității reflectă angajamentul de a promova un dialog global în domeniul geografiei. Școala încurajează activ cooperarea internațională, creând o rețea care depășește granițele geografice.

În abordarea sa multidimensională, școala doctorală se implică în cercetări în spectrul geografiei fizice și umane. Mediul facilitează o cultură în care curiozitatea este binevenită și încurajată. Rolul directorului se extinde dincolo de sarcinile administrative pentru a include și angajamentul de a ghida candidații către succesul academic și practici etice de cercetare.

Candidații și cercetătorii pot lua în considerare Școala Doctorală de Geografie drept o platformă pentru a contribui la povestea continuă a geografiei. Aceasta reprezintă o instituție dedicată modelării viitorului domeniului prin cercetare riguroasă și angajamentul de a promova o comunitate globală de cercetători.

prof.univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia

directorul Școlii Doctorale Geografie
Consiliul Şcolii Doctorale de GEOGRAFIE

 • Prof. dr. Holobâcă Iulian-Horia – director Școala Doctorala Geografie

  Prof. dr. Benedek Jozsef

  Prof. dr. Dezsi Ștefan

  Prof. dr. Iojă-Ioan Cristian

  Prof. dr. Paola Coratza

  Student-doctorand Malairău Victor

   

 Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai [...]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Orar SD Geografie 2023_2024

 

UPDATE::

Depunere candidatura director SD Geografie 2023

În urma alegerilor desfășurate la nivelul Școlii Doctorale Geografie a fost ales ca director domnul prof. dr. HOLOBÂCĂ IULIAN-HORIA.

 

NOUTATI -update 14.07.2022

Rezultate concurs admitere program postdoctoral

Calendarul desfășurării concursului de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Şcolii Doctorale Geografie în vederea participării la competiția de selecție a grupului șțintă în proiectul POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”.

INFORMATII AICI :: [ ... pdf]

 

PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă. Astfel, cel puțin 30% dintre membrii grupului țintă vor face dovada angajării sau a promovării, ca urmare a accesului la activitățile de învățare facilitat prin parteneriatul propus de acest proiect. Creșterea gradului de angajabilitate va fi asigurată și prin înscrierea temelor de cercetare ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali într-un sector economic cu potențial competitiv, conform SNC, și într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.
Programele de studii doctorale și postdoctorale avansate propuse au fost elaborate în așa fel încât să fie relevante pentru piața muncii și să asigure tranziția spre un loc de muncă.
Proiectul are ca grup țintă un număr de 86 de studenți doctorali și 30 de cercetători postdoctorali proveniți de la instituțiile de învățământ superior partenere în proiect.

DOCUMENTE ALE PROIECTULUI :: ARHIVA

 

 

 


CONDUCATORI DE DOCTORAT - SDG

Conducătorii de Doctorat ai Şcolii Doctorale de Geografie

Benedek Jozsef

Prof. dr. Geografie umană, Amenajare teritorială

Croitoru Adina-Eliza

Prof.dr.  Schimbări climatice, Fenomene meteo-climatice extreme, Clima urbana 

Dezsi Ștefan

Prof.dr. Geografie umană, Geografia turismului

Irimuş Ioan Aurel

Prof. dr. Geomorfologie aplicată, Geomorfologie environmentală, Geoarheologie, Riscuri naturale şi antropice

Petrea Dănuţ

Prof. dr. Geografie teoretică, Geomorfologie, Mediu înconjurător

Pop Călin-Cornel

Prof. dr. Geografie regională, Geografie conceptuală,Axele geografice pentru dezvoltare durabilă.

Popescu Claudia

Prof. dr. Geografie umană : geografie socială, geografie economică 

Cheval Sorin

CS I dr.

Climatologie, hazarde și riscuri naturale

Holobâcă Iulian-Horia

Prof. dr. Climatologie, teledetecție, glaciologie

Profilul stiintific al conducatorilor de doctorat 2021

 

       

 
Admitere 2024

ADMITERE DOCTORAT 2024
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere/

 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor.
 • Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale.
 • Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licență și de masterat, să fie de cel puțin 300. Potrivit prevederilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de masterat în specialitate. În consecință, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de masterat. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau masterat. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și masterat trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).
 • Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.
 • Înscrierea la concursul de admitere la doctorat 2024-2025 se face exclusiv online, în platforma de admitere admitere.ubbcluj.ro
 • Vă informăm că UBB prelucrează date cu caracter personal in condițiile legii. Toate informațiile sunt disponibile la adresa: ubbcluj.ro/ro/politici

Numărul de locuri repartizate pentru admiterea la doctorat, domeniul geografie sesiunea iulie 2024

Nume prenume conducător de doctorat  Tipul de loc repartizat Numărul de locuri  Data, ora examenului de admitere Locul de desfășurare al examenului de admitere 
Prof. dr. Benedek Jozsef buget, cu bursa 1 22 iulie, ora 14 Facultatea de Geografie, sala 45
buget, fara bursa  1
taxa 1
CS I dr. Cheval Sorin buget, fara bursa  2 23 iulie, ora 10 - proba scrisă Facultatea de Geografie, sala 45
taxa 1
Prof. dr. Dezsi  Ștefan buget, fara bursa  2 23 iulie, ora 10 - proba scrisă, ora 12-interviu Facultatea de Geografie, sala 45
Prof. dr. Holobâcă Iulian-Horia buget, cu bursa 1 22 iulie, ora 12 Facultatea de Geografie, sala 45
Prof. dr. Pop Călin-Cornel buget, fara bursa  1 23 iulie, ora 10 - proba scrisă, ora 11 - interviu Facultatea de Geografie, sala 45

 

Metodologia de Admitere la doctorat 2024
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/02/final_avizat_Senat_Metodologia_admitere_doctorat.pdf

Calendar admitere
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/calendar_admitere_Ro_UE.pdf

Metodologie admitere
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Ro_inscriere_admitere.pdf

Înscriere – Acte necesare
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Ro_acte_inscriere_admitere.pdf

Concurs de admitere
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/concurs_admitere.pdf

Confirmare online. Acte necesare
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/confirmare_online_admitere.pdf

 

Confirmare onsite.Acte necesare
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Ro_acte_confirmare_onsite_admitere.pdf

Taxe admitere
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Taxe_admitere_procesare_RO_UE.pdf

Taxe studiu
https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Taxe_studii_RO_UE.pdf

 

 

Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai : INFORMATII ADMITERE

 

TEMATICA ADMITERE DOCTORAT GEOGRAFIE

Tematica_admitere doctorat prof Benedek József

Tematica_admitere doctorat prof Croitoru Adina

Tematica_admitere doctorat prof Dezsi Stefan

Tematica_admitere doctorat prof Pop Calin

Tematica_admitere doctorat prof Popescu Claudia

Tematica admitere doctorat C S gr. 1, dr. habil. Sorin Cheval

Tematica_admitere doctorat prof Holobâcă Iulian-Horia

STUDENTI POSTDOCTORANZI

Cercetător postdoctoral

Mentor

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată

Gheorghe-Gavrilă Hognogi

Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimus

1.10.2019 - 23.05.2022

Ciprian Moldovan

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

 01.09.2019 - 31.08.2021

Porumb-Ghiurco V. Cosmin-Gabriel

Prof. dr. Dezsi Ștefan

15.02.2021 -14.02.2023

Roșca (căs. Vîrtan) Florina - Cristina

Prof. univ. dr. Adina Eliza Croitoru

01.10.2019 – 23.05.2022

Roșca Sanda Maria

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

01.09.2019-31.08.2021


TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE

Rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/ 

 

Teze de doctorat sustinute SDG 2015-2021

EVENIMENTE STIINTIFICE

Conferences All Over The World | Conference Index (https://conferenceindex.org/)

The General Assembly 2022 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, from 3–8 April 2022.
https://egu22.eu/

The Air And Water Components of the Environment International Conference, Cluj-Napoca, Romania, March 18-20, 2022
http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/wordpress/

Bursele Guvernului Francez – Master și Doctorat/French Gouvernement Scholarships for Master and Doctoral studies

https://institutfrancais.ro/bucuresti/evenimente/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/

1 XXIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference

SGEM Conference on Earth & Planetary Sciences - Home

2 Program ERASMUS pentru studentii doctoranzi. [ descarca...]

3 Mai multe informatii se gasesc aici

4 Persoana de contact: conf. univ. dr. Voicu Bodocan (voicu.bodocan@ubbcluj.ro). 

 

CONTACT
e-mail : doctorat.geografie@ubbcluj.onmicrosoft.com / tel: 0040-264-596116 int. 204