International

Facultatea de Geografie a încheiat acorduri de cooperare cu următorii parteneri instituționali:
Universitatea din Pécs, Institutul de Geografie, Pécs
Universitatea din Pécs, Illyés Gyula Faculty, Pécs
Universitatea din Miskolcs, Facultatea de Științe Economice, Miskolc
Universitatea Eötvös Loránd, Institutul de Geografie și Științele Pămîntului, Budapest
Károly Róbert University College, Gyöngyös
Universitatea din Belgrad, Facultatea de Fizică, Belgrad
October 6 University Cairo, Egipt
Universitatea Ben Gurion , Negev
Sinai High Institute for Tourism and Hotels Ras Sedr, South Sinai, Egipt
Louis Hotels Cyprus, Nicosia

Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează dezvoltarea calității învățământului superior european și promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenților), Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituții de învățământ superior, cadre didactice, studenți și cercetatori din spațiul UE și din afara lui.

Obiectivele programului Erasmus Mundus sunt promovarea învățământului superior european, dezvoltarea perspectivelor profesionale ale studenților și promovarea dialogului intercultural prin cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene. Perioada de studiu: între 6 şi 36 de luni în funcţie de nivelul de studiu. Recunoaştere academică: se oferă recunoaştere academică pentru mobilităţile de scurtă durată (6-10 luni), iar pentru cele de lungă durată se oferă diplomă de absolvire de către universitatea gazdă în funcţie de ciclul de studii urmat. Aplicaţia: fiecare candidat completează un formular online prin care alege tipul de mobilitate, universitatea de destinaţie, domeniul de studiu (în majoritatea cazurilor formularul permite alegerea a două-trei universităţi gazdă). Aplicaţia trebuie însoţită de anumite documente: CV, scrisoare de intenţie, certificat de compenţă lingvistică, foaie matricolă etc.

Eligibilitate:
în cazul mobilităţilor de scurtă durată beneficiarul trebuie să fie student.
În cazul mobilităţilor de lungă durată pot candida studenţi în an terminal sau absolvenţi a unui ciclu de învăţământ (pentru mobilităţi de studiu, ciclu complet licenţă, beneficiarii pot fi absolvenţi de liceu).
Beneficiarii cetăteni UE nu pot beneficia de o mobilitate de studiu la altă universitate din UE, chiar dacă aceasta din urmă face parte din consorţiu.
Un student care a mai beneficiat de mobilitate Erasmus de studiu sau plasament poate participa și în progranul Erasmus Mundus.
Selecţia candidaţilor: se face de către universitatea gazdă împreună cu universităţiile partenere
Recomadări: selectarea universităţii partenere în funcţie de domeniul de studiu dorit şi de limba de predare a cursurilor.
Începând cu anul universitar 2013-2014, Facultatea de Geografie este implicată în trei programe ERASMUS MUNDUS.
Programul se adresează atât studenților cât și cadrelor didactice.
Condițiile de participare și de finanțare a mobilităților se găsesc pe paginile de web ale programelor:

SMART PLACES
http://em-gsmart.zgis.net/eu-partner-contacts
Persoane de contact: Conf.univ.dr. Titus Cristian Man, Sef lucr.dr. Ciprian Moldovan
EMINENCE II
http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Voicu Bodocan
HUMERIA
http://humeria.eu/
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Voicu Bodocan

Burse oferite masteranzilor de Universitatea din Avignon!

L’Université d’Avignon (UAPV) lance un appel à candidatures pour les bourses MISTRAL 2016-17, destinées aux étudiants étrangers en Master. Vous trouverez ci-joint la note descriptive et le formulaire de candidature, dont nous vous saurions gré d’assurer la plus large diffusion.

http://www.univ-avignon.fr/fr/actualites/singleview/article/171/lancement-bourse-mistral-1.html

EURODYSSEY
Eurodyssey este un program initiat de Ansamblul Regiuniilor Europene și a fost lansat în 1985. Programul se adresează tinerilor între 18 și 30 de ani și permite efectuarea unor stagii de practică în regim de internship în Europa pentru o perioadă de 3-7 luni. Mai multe informații puteți obține de pe site-ul programului Eurodyssee.eu

international -

::.