Info

A „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem (BBTE) Földrajz karának Magyar Tagozata 1993-ban indult újra, amikor külön beiskolázási helyeket különítettek el azon diákok számára, akik magyar nyelven kívántak tanulni. Ezt követően a diákok száma folyamatosan emelkedett, párhuzamosan kialakult az oktatói testület is. A 2005/2006 tanévtől kezdve – amikor egyetemünkön beindult az úgynevezett „Bolognai rendszer” – kétszintűvé vált a képzés, összhangban az európai modellel. Az elmúlt években Magyar Tagozaton, Kolozsváron átlagosan 500 diák tanult.

A főállású oktatók száma összesen 11. Az oktatás három lépcsős: alapképzési szinten a 2008/2009-es tanévtől három szakon – földrajz, területfejlesztés és turizmusföldrajz – indult első évfolyamon magyar nyelvű oktatás. Magiszteri szinten egy magyar nyelvű program működik Turizmus és területi fejlődés címmel. A doktori iskola keretében doktorátus vezetői joggal rendelkezik dr. Benedek József egyetemi tanár, akadémikus. A Földrajz szakirány elsősorban tanárképző jellegű, de a tanári pályán kívül a geográfus végzettség (egyetemi oklevél) számos elhelyezkedési lehetőséget nyújt mind az állami, mind a magánszektorban működő vállalatoknál és intézményeknél, olyan szakterületeken, mint környezetvédelem, vízügy, urbanisztika, meteorológia.

A Területfejlesztés szakirány az egyetlen magyar nyelven működő szak Romániában. Végzősei a területfejlesztés, városrendezés, térképészet területén találnak munkavállalási lehetőségeket úgy az állami, mint a magánszférában is. Az európai uniós terület- és településfejlesztési projektek menedzsmentje szintén a területfejlesztés szakon végzett diákok kiemelt szakterülete. A Turizmus-földrajz szakirány a legnépszerűbb és legkeresettebb szakunk. Itt a turizmus (idegenforgalom) területére irányuló szakemberképzés folyik. A turizmus földrajz szaktantárgyak egy közgazdasági modullal (menedzsment, marketing, turizmus gazdaságtana, kommunikáció, turisztikai szolgáltatások), illetve egy vegyes modullal (statisztika, műépítészet, kultúra és civilizáció, etnográfia, idegen nyelvek) egészül ki.

Gyakorlatilag az utóbbi két szak is mindenki számára lehetőséget nyújt a pedagógiai modulok felvételére és tanári képesítés szerzésére, de nem kötelező jelleggel. 2011 őszétől újabb változás állt be a Földrajz kar Magyar Tagozatán, miután a 2011/1-es Oktatási Törvény értelmében különálló szervezeti egységekként alakíthatnak intézeteket a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a korábbi magyar nyelvű tagozatok is. Az újonnan alakult Magyar Földrajzi Intézet a jövőben fokozatosan tovább bővülő tanári karral, korszerű oktatási módszerekkel, nemzetközi oktatási cserekapcsolat-lehetőségekkel és ismeretbővítő terepgyakorlatokkal várja a hazai és nemzetközi leendő hallgatókat.

 

Departamentul de Geografie al liniei maghiare

Șef lucrări dr. Mathe Csongor - director de departament
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef
Conf. univ. dr. Bartok Blanka
Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor-Hassan
Conf. univ. dr. Imecs Zoltan-Ferenc
Conf. univ. dr. Torok Ibolya
Șef lucrări dr. Czellecz Boglarka-Timea
Șef lucrări dr. Gal Andrea Adel
Șef lucrări dr. Kovacs Csaba-Miklos
Șef lucrări dr. Mathe Andras-Arpad
Șef lucrări dr. Nagy Egon-Zsolt
Șef lucrări dr. Nagy Julia-Angela
Cercetător șt. III dr. Temerdek-Ivan Kinga
Laborant Fodor Zsuzsanna

 

Departamentul de Geografie al liniei maghiare

Șef lucrări dr. Mathe Csongor - director de departament csongor.mathe@ubbcluj.ro
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef jozsef.benedek@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Bartok Blanka blanka.bartok@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor-Hassan zsombor.bartos@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Imecs Zoltan-Ferenc zoltan.imecs@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Torok Ibolya ibolya.torok@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Czellecz Boglarka-Timea boglarka.czellecz@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Gal Andrea Adel andrea.gal@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Kovacs Csaba-Miklos csaba.kovacs@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Mathe Andras-Arpad andras.mathe@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Nagy Egon-Zsolt egon.nagy@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Nagy Julia-Angela julia.nagy@ubbcluj.ro
Cercetător șt. III dr. Temerdek-Ivan Kinga kinga.ivan@ubbcluj.ro
Laborant Fodor Zsuzsanna zsuzsanna.fodor@ubbcluj.ro