Geografie Fizică și Tehnică

Info

Geografia fizică şi tehnică are tradiţii profunde în domeniul predării şi cercetării componentelor naturale ale învelişului geografic. Continuatoare a ideilor şi muncii iluştrilor înaintaşi, activitatea departamentului s-a îndreptat şi asupra unor orientări noi. Alături de studiul analitic tradiţional al geomorfosferei, atmosferei, hidrosferei, pedosferei şi biosferei au fost introduse metode, concepţii şi chiar discipline noi, în direcţia răspunsurilor la solicitările complexe ale economiei naţionale şi europene.

Activităţii departamentului îi este caracteristică o implicare cantitativă şi calitativă directă în evaluarea şi gestiunea resurselor naturale, în analiza efectelor intervenţiilor antropice în mediul natural, în identificarea şi predicţia fenomenelor naturale extreme, inclusiv evaluarea prin analize de risc, în exprimarea cuantificată a dimensiunii proceselor naturale necesară proiectării sau gestionării situaţiilor de criză, în măsurarea topografică şi redarea cartografică a realităţilor şi schimbărilor din spaţiul geografic.

Specializările de la studiile de bază (Geografie, Cartografie, Hidrologie şi Meteorologie), care funcţionează sub îndrumarea departamentului, sunt menite să confere activităţii didactice şi de cercetare orientări mai pragmatice, în conformitate cu solicitările şi ofertele pieţei muncii. Doar astfel putem să fim, în continuare, utili societăţii.

Studenţii absolvenţi ai studiilor de bază de la specializările facultăţii noastre pot continua studiile la masteratele de „Geomatică” şi „Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic”, îndrumate de cadrele didactice ale departamentului. De menţionat că un număr semnificativ de masteranzi provin de la alte universităţi. După absolvirea unui masterat, există posibilitatea înscrierii la Şcoala doctorală, sub conducerea profesorilor din facultate.

Colectivul de cadre didactice ale departamentului este compus din specialişti cu înaltă calificare, dovadă performanţele ştiinţifice şi recunoaşterea naţională şi internaţională aferente ultimelor două decenii: 50 de cărţi publicate la edituri recunoscute CNCSIS, 27 de articole publicate in reviste cotate ISI, 28 de articole publicate in volume conferinte stiintifice ISI proceedings, 160 de articole publicate in reviste indexate BDI, 67 de articole publicate in conferinte stiintifice indexate BDI etc. În orientarea spre aspecte noi ale cercetării şi învăţământului este relevant numărul semnificativ al tinerilor colegi, care sunt deschişi spre orice noutate în domeniul de lucru. Activitatea practică se desfăşoară în laboratoare bine dotate cu aparatură specifică şi informatică. Este de subliniat importanţa ce se acordă activităţilor de teren, ce se desfăşoară anual la baza de practică a facultăţii de la Baru Mare sau alte locaţii.

Conf. dr. Gheorghe ŞERBAN
 

Departamentul de Geografie Fizica şi Tehnică

Conf. univ. dr. Șerban Gheorghe – director de departament
Prof. univ. dr. Croitoru Adina-Eliza
Prof. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horea
Conf. univ. dr. Alexe Mircea
Conf. univ. dr. Bilașco Ștefan
Conf. univ. dr. Fodorean Ioan
Conf. univ. dr. Rus Ioan
Lector univ.dr. Bătinaș Răzvan-Horațiu
Şef lucrări dr. Buzilă Liviu-Ioan
Lector univ.dr. Corpade Ciprian-Petru
Şef lucrări dr. Dohotar Vasile
Şef lucrări dr. Hodor Nicolaie
Şef lucrări dr. Horvath Csaba
Şef lucrări dr. Hosu Maria
Șef lucrări dr. Roşca Sanda-Maria
Şef lucrări dr. Tudose Traian
Şef lucrări dr. Vele Dan
Cercetător șt. III dr. Răchită Ionela-Georgiana
Inginer Rus Elena
Subinginer Beldean Bogdan

 

Departamentul de Geografie Fizica şi Tehnică
Conf. univ. dr. Șerban Gheorghe – director de departament gheorghe.serban@ubbcluj.ro
Prof. univ. dr. Croitoru Adina-Eliza adina.croitoru@ubbcluj.ro
Prof. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horea iulian.holobaca@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Alexe Mircea mircea.alexe@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Bilașco Ștefan stefan.bilasco@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Fodorean Ioan ioan.fodorean@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Rus Ioan ioan.rus@ubbcluj.ro
Lector univ.dr. Bătinaș Răzvan-Horațiu razvan.batinas@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Buzilă Liviu-Ioan liviu.buzila@ubbcluj.ro
Lector univ.dr. Corpade Ciprian-Petru ciprian.corpade@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Dohotar Vasile vasile.dohotar@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Hodor Nicolaie nicolaie.hodor@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Horvath Csaba csaba.horvath@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Hosu Maria maria.hosu@ubbcluj.ro
Șef lucrări dr. Roşca Sanda-Maria sanda.rosca@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Tudose Traian traian.tudose@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Vele Dan dan.vele@ubbcluj.ro
Cercetător șt. III dr. Răchită Ionela-Georgiana ionela.rachita@ubbcluj.ro
Inginer Rus Elena elena.rus@ubbcluj.ro
Subinginer Beldean Bogdan bogdan.beldean@ubbcluj.ro