Decanat

Precizari referitoare la sesizarile adresate de catre studenti conducerii facultatii

Cu privire la conditiile solutionarii unor sesizari venite din partea studentilor, conducerea facultatii face urmatoarele precizari:

Conducerea facultatii sustine neconditionat schimburile de opinii cu studentii si/sau reprezentantii acestora destinate solutionarii operative a oricaror disfunctii, sesizari sau nemultumiri obiective semnalate de catre studenti.

Sesizarile pot fi adresate verbal (în cadrul programului de audienta) sau în scris, decanului, prodecanilor, cancelarului facultatii si/sau cancelarului studentilor.

În cazul adresarii scrise, autorii sesizarilor sunt rugati sa îsi asume responsabilitatea celor relatate, precizând numele si adresa la care pot recepta raspunsul. Conducerea facultatii garanteaza confidentialitatea informatiilor si a identitatii persoanelor în cazul oricaror discutii sau sesizari ce ar fi de natura sa genereze riscuri la adresa autorului/autorilor sesizarii.

Conducerea facultatii nu poate da credit sesizarilor anonime chiar daca acestea ar putea sa aduca în discutie aspecte reale.

Conducerea facultatii multumeste studentilor pentru împartasirea opiniilor, referitoare la aspecte institutionale de interes comun, cu respectarea conditiilor de mai sus.

ORAR AUDIENTE DECANAT

– DECANAT : Luni – Joi 8.00 -10.00 ( sala decanat )