Calitate

Plan operational Asigurarea calitatii

 

Plan operational Asigurarea calitatii


Componenta CEAC

Componența CEAC Facultatea de Geografie

2022-2023

Nume, prenume

Funcția didactică

Altă funcție (dacă este cazul)

Date de contact (email, .)

Președinte

TÖRÖK Ibolya

Conferențiar univ. dr

Prodecan

ibolya.torok@ubbcluj.ro

 

Membri

HORVÁTH Csaba

Șef lucrări.dr.

-

csaba.horvath@ubbcluj.ro

ALEXANDRU Diana

Șef lucrări dr.

-

diana.alexandru@ubbcluj.ro

BARTA Andras

Șef lucrări dr.

-

andras.barta@ubbcluj.ro

MOLDOVAN Ciprian

Șef lucrări dr.

-

ciprian.moldovan@ubbcluj.ro

NIȚĂ Adrian-Florin

Șef lucrări dr.

-

adrian.nita@ubbcluj.ro

MALAIRĂU Victor

Student, senator CSUBB

-

victor.malairau@stud.ubbcluj.ro

 

 

 

b6

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE